BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
Font -  Font +

TELİF HAKLARININ GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK AVRUPA BİRLİĞİ EŞLEŞTİRME PROJESİ SONA ERİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Telif Haklarına Dayalı ve Kreatif Endüstrilerin Teşvik Edilmesi Odaklı Türkiye Telif Hakları Sisteminin Güçlendirilmesi” başlıklı Avrupa Birliği eşleştirme projesi 9 Ekim'de Ankara Sheraton Otel'de düzenlenecek kapanış programıyla sona eriyor. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yunanistan-Avrupa Kamu Hukuku Merkezi ve Danimarka Patent ve Marka Ofisi ortaklığıyla sürdürülen proje iki yılda bin 500 kişiye ulaşarak birçok ortak faaliyetin gerçekleştirilmesine imkân sağladı.
  
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy’un katılımı ile düzenlenecek kapanış toplantısına, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Yunanistan ve Danimarka Büyükelçileri ve proje liderleri, yüksek yargı üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile telif hakları alanında faaliyet gösteren meslek birliklerinin temsilcilerinin de iştirak etmesi bekleniyor. 

Meslek Birlikleri Projenin En Önemli Paydaşı

Telif hakları sistemi ile kültür endüstrilerinin gelişimini hedefleyen proje süresince, 14 Avrupa Birliği üyesi ülkeden 63 uzman Türkiye'de çalışmalar sürdürdü. 

Telif hakları alanında görev yapan Bakanlık çalışanlarına eğiticilerin eğitimi de dâhil olmak üzere telif hakları konusunda Avrupa Birliği mevzuatı ve uluslararası anlaşmaların ışığında ileri düzeyde eğitimler verildi. 

Danimarka, İtalya, Macaristan ve İspanya’ya 35 Bakanlık personeli çalışma ziyaretleri gerçekleştirdi. Ülkelerin telif hakları alanında idari yapılanmaları, idari uygulamaları ile o ülkelerde faaliyet gösteren meslek birlikleri yerinde incelendi ve karşılıklı bilgi, tecrübe paylaşımı sağlandı.

Proje kapsamanda, sadece yargının güçlendirilmesi bileşeni altında 7 bölge Adliye Mahkemesinin bulunduğu 7 ilde 700’e yakın hâkim ve savcıya yönelik eğitim ve farkındalık çalışması yapıldı. 

Yargıtay ilgili dairelerinden başkan ve üyeler ile bu alanda görev yapan hâkim ve savcıların katılımıyla Almanya ve İtalya’ya da iki çalışma ziyareti gerçekleştirildi. 

Bu iki ülkenin yüksek yargı kurumları dâhil olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlara gidilerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. 

Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından telif hakları konusunda alınmış önemli kararların tespiti ve çevirisi yapılarak tüm paydaşların kullanımına sunulmak üzere bir veri tabanı hazırlandı. 

Telif haklarına dayalı endüstrilerin önemi konusunda farkındalığın artırılması amacıyla da bu alandaki tüm sektörleri kapsayan sektörel konferanslar gerçekleştirildi ve yaklaşık 450 kişiye ulaşıldı.

Telif haklarının en önemli aktörleri olan meslek birlikleri yine bu projenin en önemli paydaşı ve hedef kitlesi oldu. 

Çeşitli eğitimlere tabi tutulan meslek birliklerinin daha etkin, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşmaları için birçok çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda telif hakları alanında faaliyet gösteren 27 meslek birliği üyeleri ve yöneticilerinden oluşan yaklaşık 200 kişinin katılım sağladığı eğitim ve çalıştaylar düzenlendi.

(07.10.2018)